ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาว่าช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาซาร์ (SARs)ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลมงกุฎเช่นเดียวกับไวรัสอู่ฮั่นเข้าสู่เซลล์จึงมีการจดสิทธิบัตรในประเทศจีนนอกจากนั้นยังเป็นสมุนไพรที่การวิจัยหลายฉบับพบฤทธิ์ต้านไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น H1N1 หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดบ่อยที่สุดรวมถึงไข้หวัดนก H5N1

ผลงานตีพิมพ์การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยหลายชิ้นในปี 2017 (พ.ศ.2560) พบว่าสารแอนโดนกราฟโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรเป็น broad-spectrum anti-viral agent คือมีฤทธิ์ต้านไวรัสครอบคลุมหลายกลไก ทั้งการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวไว

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า